Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului constă în înființarea a 13 întreprinderi sociale și consolidarea capacității celor 13 întreprinderi de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, pentru facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă pentru 53 persoane, pe parcursul a 32 luni și promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială din Regiunile Centru si Sud-Est, în judetele Brașov, Constanța și Tulcea.

Obiectiv specific 1

Consolidarea și dezvoltarea abilităților, cunoștințelor, creșterea capacității de ocupare si de dezvoltare a unei activități independente pentru 102 persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale din regiunile Centru si Sud-Est, în vederea promovării unor activități și servicii generatoare de venit care să asigure integrarea/ reintegrarea activă și participativă a acestora pe piața muncii, în structurile de economie socială.

Obiectiv specific 2

Asigurarea demarării și funcționării întreprinderilor prin implementarea planurilor de afaceri și înființarea a 13 întreprinderi sociale, coroborat cu angajarea a 53 persoane în cadrul acestor structuri și dobândirea statutului de Întreprindere socială.