A1. SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI ÎNTREPRINDERI SOCIALE

A1.1 Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului 15.07.2019-15.01.2020

A1.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate 15.07.2019- 15.01.2020

A1.3 Derularea unui program de formare antreprenorială specifică  15.09.2019-   15.02.2020

A1.4 Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale 15.12.2019-15.02.2020

A1.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului 15.11.2019- 15.03.2020


A2. IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI ȘI MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII INTREPRINDERILOR SOCIALE

A2.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri 15.03.2020 -14.06.2021

A2.2Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului 15.03.2020 -14.02.2022

A2.3 Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului 15.03.2020 -15.09.2021

A2.4 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate 15.03.2020- 14.08.2022


A3. MANAGEMENTUL PROIECTULUISPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI ÎNTREPRINDERI SOCIALE

A3.1 Management – Coordonare 15.07.2019-14.08.2022

A3.2 Monitorizare și Sustenabilitate  15.07.2019-14.08.2022

A4. ACTIVITĂȚI INDIRECTE 15.07.2019-14.08.2022


Valoarea totală a finanțării: 7.111.372,70 lei