Procesul de selectare a planurilor de afaceri

Procesul de selectare a planurilor de afaceri a fost pregătit și desfășurat astfel încât să se asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, cu respectarea prevederilor schemei de minimis și legislației aplicabile.

Calendarul de desfășurare a concursului de planuri de afaceri s-a realizat conform metodologiei  și a inclus aspectele esențiale pentru asigurarea îndeplinirii indicatorilor asumați.

Puteți consulta aici rezultatele evaluării proiectelor propuse spre finanțare.