Seminar – Rolul actorilor economici în salvarea mediului

Odată cu industrializarea începută în secolul trecut se constată o tot mai mare nevoie de gestionare a impactului pe care dezvoltarea comunităților în plan global îl are asupra mediului.

Viața omului este cea care are cel mai mult de suferit în contextul emisiilor de carbon, al poluării cu deșeuri și cu substanțe nedegradabile, ducând la dezechilibre ecologice cu potențial destructiv.

„Salvarea mediului” în sine, ca sintagmă, descrie realitatea tristă în care cu toți ne aflăm de a “salva” ceea ce se mai poate pentru a oferi continuitate și sustenabilitate vieții în plan local, național și global.

Proiectul “Solidar – parteneri la succes” are în vedere prin acțiunile lui promovarea unor politici și dezvoltarea unor discipline aferente mediului economic ce pot ajuta la ameliorarea oricăror inițiative cu impact negativ dar și la îmbunătățirea amprentei verzi pe care fiecare entitate o are prin activitățile ei economice și sociale.

Dacă ar fi nevoie de marcat un punct important în evoluția unei noi afaceri pentru a produce efecte pozitive în zona protecției mediului, atunci locul ar fi cel din sfera schimbării mentalităților.

Informarea cu ocazia Seminarului cu tema ”Rolul actorilor economici in salvarea mediului” din 16.12.2019 ce a avut loc la Constanța a vizat tocmai acest lucru.

Viitorii antreprenori în economie socială pot fi agenți ai schimbării prin achiziționarea informațiilor necesare și însușirea unor practici și discipline cu aplicabilitate chiar în afacerile din domeniul economiei sociale pe care aceștia le vor ctitori.

Nu există oportunitate mai grozavă decât aceea de a proiecta după bunul plac (dar și în conformitate cu cerințele în domeniu) o afacere care să producă beneficii într-o comunitate definită din punct de vedere socio-economic și să se alinieze politicilor de mediu în modul în care va funcționa aceasta în orice comunitate.

Seminar cu tema ”Discriminarea – Obstacol in dezvoltarea mediului de afaceri”

Aparențele unui mediu de evoluție la locul de muncă ascund adeseori dezechilibre grave în ceea ce privesc drepturile tuturor persoanelor la un tratament egal și la șanse egale la viață și la muncă, la progres în propria evoluție în viață.

Proiectul “Solidar – parteneri la succes” propune o tematică provocatoare la adresa acestor realități încercând să contribuie la schimbarea mentalităților angajatorilor, dar și a angajaților, răspounzând întrebărilor legate de acest subiect. “Succesul’ – cu atât mai mult în contexul preocup[rii pentru binele social, se clădește tocmai pe parteneriatul echitabil și solidar în aspirațiile oricărei entități economice.

Instituțiile statului, preocupate de menținerea echilibrului accesului pe piața muncii a tuturor categoriilor de persoane, felicită inițiativa proiectului finanțat din Fondul Social European – investiții în Capital Uman 2014-2020, și sprijină (prin partenerul atras AJOFM Constanța) acțiunile echipei noastre de a aduce o infuzie cât mai mare de informații în zona antreprenoriatului social nediscriminativ.

Seminarul cu tema ”Discriminarea – Obstacol in dezvoltarea mediului de afaceri” desfășurat în Constanța în 13.12.2019, a atras aprecierile participanților ce recunosc faptul că în demersurile necesare anjajării, chiar în parcursul la locuri de muncă sau de viață cotidiană, s-au confruntat cu atitudini discriminatorii ce au împiedicat parțial sau total evoluția acestora ca persoane și ca profesioniști.

Este o prioritate pentru orice antreprenor social să se bucure de beneficiul adus de o persoană capabilă de muncă și să ofere șanse egale tuturor într-o comunitate de tip european și cu o mentalitate modernă.

Șansele unei afaceri cresc cu cât toți cei implicați au libertatea de a-și aduce aportul în echipă fără a fi constrânși limitați sau, chiar opriți de la aceasta pe criterii discriminatorii.

“Succesul” pentru proiectul nostru este o prioritate pentru a demonstra că parteneriatul este soluția pentru o economie sustenabilă și care să răspundă nevoilor societății moderne în permanentă schimbare.