Seminar cu tema ”Discriminarea – Obstacol in dezvoltarea mediului de afaceri”

Aparențele unui mediu de evoluție la locul de muncă ascund adeseori dezechilibre grave în ceea ce privesc drepturile tuturor persoanelor la un tratament egal și la șanse egale la viață și la muncă, la progres în propria evoluție în viață.

Proiectul “Solidar – parteneri la succes” propune o tematică provocatoare la adresa acestor realități încercând să contribuie la schimbarea mentalităților angajatorilor, dar și a angajaților, răspounzând întrebărilor legate de acest subiect. “Succesul’ – cu atât mai mult în contexul preocup[rii pentru binele social, se clădește tocmai pe parteneriatul echitabil și solidar în aspirațiile oricărei entități economice.

Instituțiile statului, preocupate de menținerea echilibrului accesului pe piața muncii a tuturor categoriilor de persoane, felicită inițiativa proiectului finanțat din Fondul Social European – investiții în Capital Uman 2014-2020, și sprijină (prin partenerul atras AJOFM Constanța) acțiunile echipei noastre de a aduce o infuzie cât mai mare de informații în zona antreprenoriatului social nediscriminativ.

Seminarul cu tema ”Discriminarea – Obstacol in dezvoltarea mediului de afaceri” desfășurat în Constanța în 13.12.2019, a atras aprecierile participanților ce recunosc faptul că în demersurile necesare anjajării, chiar în parcursul la locuri de muncă sau de viață cotidiană, s-au confruntat cu atitudini discriminatorii ce au împiedicat parțial sau total evoluția acestora ca persoane și ca profesioniști.

Este o prioritate pentru orice antreprenor social să se bucure de beneficiul adus de o persoană capabilă de muncă și să ofere șanse egale tuturor într-o comunitate de tip european și cu o mentalitate modernă.

Șansele unei afaceri cresc cu cât toți cei implicați au libertatea de a-și aduce aportul în echipă fără a fi constrânși limitați sau, chiar opriți de la aceasta pe criterii discriminatorii.

“Succesul” pentru proiectul nostru este o prioritate pentru a demonstra că parteneriatul este soluția pentru o economie sustenabilă și care să răspundă nevoilor societății moderne în permanentă schimbare.

Seminar cu tema ”Discriminarea – Obstacol in dezvoltarea mediului de afaceri”