S-a derulat un program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și anume Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032.

Serviciile de formare profesională aferente cursului de specializare în ocupația “Antreprenor în Economie Socială” s-au desfășurat cu respectarea OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților,republicată cu modificări ulterioare, OUG 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării prosesionale și sănătății, art.6, art 8 și art 9 din Ordinul comun 501/5253/2003 al MMSSF si MECT .

Cursul a respectat numărul de ore conform legislatiei in vigoare pentru formarea profesională a adultilor (OUG 129/2000 cu completarile si modificarile ulterioare), respective 40 ore: 18 ore de teorie și 22 ore de practică structurat pe un modul după cum urmează

  • Întelesul termenului de antreprenoriat social;
  • Abordari teoretice și conceptuale ale economiei sociale;
  • Gestionarea afacerii sociale;
  • Promovarea afacerii sociale;
  • Planul de afaceri.  

Competențe profesionale dobândite :

  1. Elaborarea planului de afaceri;
  2. Gestionarea afacerii;
  3. Elaborarea proiectului social al afacerii;
  4. Gestionarea activității sociale;
  5. Promovarea antreprenoriatului social.                                                                   

Grupa 1 Tulcea 25.11.2019-06.12.2019- participanți 25, 24 diplome de absolvire, 24 suplimente descriptive, 11 planuri de afaceri

Grupa 2 Tulcea 10.02.2020-21.02.2020- participanți 21, 21 diplome de absolvire, 21 suplimente descriptive,  16 planuri de afaceri, 20 cursanti

Grupa 1 Constanta 28.11.2019-09.12.2019, 23 cursanți, 20 diplome de absolvire, 20 suplimente descriptive, 12 planuri de afaceri,

Grupa 2 Constanta seria 1- 11.01.20-01.02.2020 , seria 2- 10.02.2020-23.02.2020,   17 cursanti, 19 diplome de absolvire, 19 suplimente descriptive, 13 planuri de afaceri,

Grupa Brașov 12.02.2020-27.02.2020, 22 cursanti, 22 diplome de absolvire, 22 suplimente descriptive, 17 planuri de afaceri

107 persoane din Tulcea, Constanța și Brașov certificate ANC

Activitatea 1.3. Derularea unui program de formare antreprenorială specifică