Proiectul SOLIDAR – Parteneri la Succes!, anunță finalizarea activității A1.2 Selecția grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate.

Finalizarea activității s-a concretizat în selectarea a 102 persoane aparținând categoriilor de grup țintă, în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială după cum urmează: în județul Constanța au fost selectate 39 de persoane de către Solicitant, în județul Tulcea au fost selectate 41 de persoane de către Partener 1, iar în județul Brașov au fost selectate 22 de persoane de către Partener 2.

De asemenea, a fost realizat un corp de rezervă de 18 persoane, pentru a acoperi eventualele retrageri.

Derularea activității s-a desfășurat conform Metodologiei de selecție a grupului țintă, criteriile de selecție fiind postate pe pagina facebook și pe site-ul partenerilor.  Procedura de selecție a fost transparentă, echidistantă și obiectivă și a fost adusă la cunoștința tuturor persoanelor participante la sesiunile de comunicare și informare. În cadrul procesului de selecție nu au fost incluse criterii de sex, vârstă, religie, etnie, rasă, statut socia, ci a primat realismul abordării și coerența ideii de afacere precum și perspectiva dezvoltării acesteia dar și caracterul de inovare socială și orientarea spre reducerea emisiilor de dioxid de carbon, precum și caracterul nondiscriminativ.

Această activitate s-a desfășurat în paralel cu Campania de informare, durata de realizare fiind de 8 luni.

Finalizarea activității A1.2 Selecția grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate