Procesul de selectare a planurilor de afaceri

Procesul de selectare a planurilor de afaceri a fost pregătit și desfășurat astfel încât să se asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, cu respectarea prevederilor schemei de minimis și legislației aplicabile.

Calendarul de desfășurare a concursului de planuri de afaceri s-a realizat conform metodologiei  și a inclus aspectele esențiale pentru asigurarea îndeplinirii indicatorilor asumați.

Puteți consulta aici rezultatele evaluării proiectelor propuse spre finanțare.

Activitatea 1.3. Derularea unui program de formare antreprenorială specifică

S-a derulat un program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele existente pentru ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și anume Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032.

Serviciile de formare profesională aferente cursului de specializare în ocupația “Antreprenor în Economie Socială” s-au desfășurat cu respectarea OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților,republicată cu modificări ulterioare, OUG 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării prosesionale și sănătății, art.6, art 8 și art 9 din Ordinul comun 501/5253/2003 al MMSSF si MECT .

Cursul a respectat numărul de ore conform legislatiei in vigoare pentru formarea profesională a adultilor (OUG 129/2000 cu completarile si modificarile ulterioare), respective 40 ore: 18 ore de teorie și 22 ore de practică structurat pe un modul după cum urmează

  • Întelesul termenului de antreprenoriat social;
  • Abordari teoretice și conceptuale ale economiei sociale;
  • Gestionarea afacerii sociale;
  • Promovarea afacerii sociale;
  • Planul de afaceri.  

Competențe profesionale dobândite :

  1. Elaborarea planului de afaceri;
  2. Gestionarea afacerii;
  3. Elaborarea proiectului social al afacerii;
  4. Gestionarea activității sociale;
  5. Promovarea antreprenoriatului social.                                                                   

Grupa 1 Tulcea 25.11.2019-06.12.2019- participanți 25, 24 diplome de absolvire, 24 suplimente descriptive, 11 planuri de afaceri

Grupa 2 Tulcea 10.02.2020-21.02.2020- participanți 21, 21 diplome de absolvire, 21 suplimente descriptive,  16 planuri de afaceri, 20 cursanti

Grupa 1 Constanta 28.11.2019-09.12.2019, 23 cursanți, 20 diplome de absolvire, 20 suplimente descriptive, 12 planuri de afaceri,

Grupa 2 Constanta seria 1- 11.01.20-01.02.2020 , seria 2- 10.02.2020-23.02.2020,   17 cursanti, 19 diplome de absolvire, 19 suplimente descriptive, 13 planuri de afaceri,

Grupa Brașov 12.02.2020-27.02.2020, 22 cursanti, 22 diplome de absolvire, 22 suplimente descriptive, 17 planuri de afaceri

107 persoane din Tulcea, Constanța și Brașov certificate ANC

Finalizarea activității A1.2 Selecția grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate

Proiectul SOLIDAR – Parteneri la Succes!, anunță finalizarea activității A1.2 Selecția grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate.

Finalizarea activității s-a concretizat în selectarea a 102 persoane aparținând categoriilor de grup țintă, în vederea participării la cursurile de formare antreprenorială după cum urmează: în județul Constanța au fost selectate 39 de persoane de către Solicitant, în județul Tulcea au fost selectate 41 de persoane de către Partener 1, iar în județul Brașov au fost selectate 22 de persoane de către Partener 2.

De asemenea, a fost realizat un corp de rezervă de 18 persoane, pentru a acoperi eventualele retrageri.

Derularea activității s-a desfășurat conform Metodologiei de selecție a grupului țintă, criteriile de selecție fiind postate pe pagina facebook și pe site-ul partenerilor.  Procedura de selecție a fost transparentă, echidistantă și obiectivă și a fost adusă la cunoștința tuturor persoanelor participante la sesiunile de comunicare și informare. În cadrul procesului de selecție nu au fost incluse criterii de sex, vârstă, religie, etnie, rasă, statut socia, ci a primat realismul abordării și coerența ideii de afacere precum și perspectiva dezvoltării acesteia dar și caracterul de inovare socială și orientarea spre reducerea emisiilor de dioxid de carbon, precum și caracterul nondiscriminativ.

Această activitate s-a desfășurat în paralel cu Campania de informare, durata de realizare fiind de 8 luni.

Seminar – Rolul actorilor economici în salvarea mediului

Odată cu industrializarea începută în secolul trecut se constată o tot mai mare nevoie de gestionare a impactului pe care dezvoltarea comunităților în plan global îl are asupra mediului.

Viața omului este cea care are cel mai mult de suferit în contextul emisiilor de carbon, al poluării cu deșeuri și cu substanțe nedegradabile, ducând la dezechilibre ecologice cu potențial destructiv.

„Salvarea mediului” în sine, ca sintagmă, descrie realitatea tristă în care cu toți ne aflăm de a “salva” ceea ce se mai poate pentru a oferi continuitate și sustenabilitate vieții în plan local, național și global.

Proiectul “Solidar – parteneri la succes” are în vedere prin acțiunile lui promovarea unor politici și dezvoltarea unor discipline aferente mediului economic ce pot ajuta la ameliorarea oricăror inițiative cu impact negativ dar și la îmbunătățirea amprentei verzi pe care fiecare entitate o are prin activitățile ei economice și sociale.

Dacă ar fi nevoie de marcat un punct important în evoluția unei noi afaceri pentru a produce efecte pozitive în zona protecției mediului, atunci locul ar fi cel din sfera schimbării mentalităților.

Informarea cu ocazia Seminarului cu tema ”Rolul actorilor economici in salvarea mediului” din 16.12.2019 ce a avut loc la Constanța a vizat tocmai acest lucru.

Viitorii antreprenori în economie socială pot fi agenți ai schimbării prin achiziționarea informațiilor necesare și însușirea unor practici și discipline cu aplicabilitate chiar în afacerile din domeniul economiei sociale pe care aceștia le vor ctitori.

Nu există oportunitate mai grozavă decât aceea de a proiecta după bunul plac (dar și în conformitate cu cerințele în domeniu) o afacere care să producă beneficii într-o comunitate definită din punct de vedere socio-economic și să se alinieze politicilor de mediu în modul în care va funcționa aceasta în orice comunitate.

Seminar cu tema ”Discriminarea – Obstacol in dezvoltarea mediului de afaceri”

Aparențele unui mediu de evoluție la locul de muncă ascund adeseori dezechilibre grave în ceea ce privesc drepturile tuturor persoanelor la un tratament egal și la șanse egale la viață și la muncă, la progres în propria evoluție în viață.

Proiectul “Solidar – parteneri la succes” propune o tematică provocatoare la adresa acestor realități încercând să contribuie la schimbarea mentalităților angajatorilor, dar și a angajaților, răspounzând întrebărilor legate de acest subiect. “Succesul’ – cu atât mai mult în contexul preocup[rii pentru binele social, se clădește tocmai pe parteneriatul echitabil și solidar în aspirațiile oricărei entități economice.

Instituțiile statului, preocupate de menținerea echilibrului accesului pe piața muncii a tuturor categoriilor de persoane, felicită inițiativa proiectului finanțat din Fondul Social European – investiții în Capital Uman 2014-2020, și sprijină (prin partenerul atras AJOFM Constanța) acțiunile echipei noastre de a aduce o infuzie cât mai mare de informații în zona antreprenoriatului social nediscriminativ.

Seminarul cu tema ”Discriminarea – Obstacol in dezvoltarea mediului de afaceri” desfășurat în Constanța în 13.12.2019, a atras aprecierile participanților ce recunosc faptul că în demersurile necesare anjajării, chiar în parcursul la locuri de muncă sau de viață cotidiană, s-au confruntat cu atitudini discriminatorii ce au împiedicat parțial sau total evoluția acestora ca persoane și ca profesioniști.

Este o prioritate pentru orice antreprenor social să se bucure de beneficiul adus de o persoană capabilă de muncă și să ofere șanse egale tuturor într-o comunitate de tip european și cu o mentalitate modernă.

Șansele unei afaceri cresc cu cât toți cei implicați au libertatea de a-și aduce aportul în echipă fără a fi constrânși limitați sau, chiar opriți de la aceasta pe criterii discriminatorii.

“Succesul” pentru proiectul nostru este o prioritate pentru a demonstra că parteneriatul este soluția pentru o economie sustenabilă și care să răspundă nevoilor societății moderne în permanentă schimbare.

Conferință de informare la Constanța

În cadrul Proiectului “Solidar – parteneri la succes” ne-am bucurat de interesul manifestat de Universitatea Ovidius, Constanta – Facultatea de Psihologie și Stiințele Educației” – partener atras în proiect – față de tematica de actualitate adusă cu ocazia finanțării din Fondul Social European pentru investițiile în Capital Uman 2014-2020, proiect câștigat de Asociația Mâini Întinse în parteneriat cu Asociația Ecopolis și Asociația Ai încredere.

Stimularea persoanelor ce se află în perioada de pregătire pentru carieră este bine venită mai ales că preocuparea pentru propria educație are la bază alegerea unui traseu în viață iar proiectul nostru oferă deja premisele formării și chiar lansării în zona vocațională a spiritului antreprenorial social.

Cu ocazia Conferinței de Informare de la Constanța din  26.11.2019, cadrele didactice dar și studenții prezenți au manifestat un deosebit interes pentru oferta generoasă și la îndemînă pentru a se înscrie în activitățile proiectului.

Parteneriatul cu o Instituție de Învățământ Superior aduce plus valoare Proiectului oferind acces unei varietăți de persoane și unui număr larg de potențiali beneficiari de o calitate deosebită, având în vedere interesul acestora pentru propria carieră și pentru beneficiul comunităților din care fac parte.

Solidar la Universitatea Ovidius – Constanța

Conferința de informare de la Constanța – Universitatea „Ovidius” din Constanța– a atras un număr mare de persoane interesate de antreprenoriatul social și a deschis noi perspective in dezoltarea economiei sociale.

Studenți, asistenți sociali, persoane angajate dar și cadre didactice, au beneficiat de informații despre economie socială și oportunitățile cursurilor de antreprenor social. Prezența și clarificările aduse de reprezentantul AJOFM Constanța au contribuit la consolidarea încrederii participanților în demersul obținerii de Atestare ca Intreprindere de economie socială a viitoarelor entități nou create.

La eveniment a participat si TVLitoral pentru a prelua detaliile proiectului si pentru a le face disponibile publicului larg din JudetulConstanta.

Conferință de informare la Agigea

La Agigea, “Solidari”-tatea se manifestă prin diseminarea de informații relevante înscrierii tuturor celor interesați în Antreprenoriat Social, plecând de la simpla informare, continuând cu stimularea interesului și a încrederii în inițiativă, ajungând la consiliere și instruire profesionistă pentru parteneriat la succes cu toți cei interesați. Într-un cadru informal s-au adresat întrebări, s-au realizat scenarii, s-a descoperit că și la Agigea se dorește inițierea în Antreprenoriat Social și, chiar, realizarea de noi entități / structuri de economie socială în viitor. Județul Constanța are încă un potențial neexplorat ce merită să beneficieze de oportunitățile de finanțare prin proiect.

Conferință de informare la Constanța

Miercuri, 12 septembrie 2019, la Fundația Stânca Veacurilor – Constanța, Asociația Mâini Întinse a organizat o conferință de informare în cadrul proiectului Solidar-Parteneri la Succes!, subactivitatea 1.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului.

Evenimentul a reunit aproximativ 20 de reprezentanți din mediul public și privat, interesați de problematica antreprenoriatului în economia socială.

În deschiderea conferinței, dl. Adrian Popa, expert informare și consiliere antreprenorială, a subliniat importanța proiectului din perspectiva importanței consolidării capacităților întreprinderilor de economie socială,  și din prisma cursurilor de formare în antreprenoriat social și competențe digitale ce vor fi organizate în cadrul proiectului.

În cadrul conferinței managerul de proiect a  evidențiat activitățile proiectului precum și rezultatele finale ale proiectului; de asemenea, s-a făcut o prezentare generală a conceptului de antreprenoriat în economie social.

Reprezentanții proiectului au răspuns unor întrebări adresate de participanți, au fost distribuite pliante de informare.

Lansarea Proiectului la Tulcea!

Un nou nivel de interes și disponibilitate pentru a vedea șansele antreprenoriale din sfera socială și nu numai, au produs atmosfera deosebit decaldă și deschisă în care participanții din Comunitatea Tulceană au intrat în contact cu bucuria lansării unui nou proiect: SOLIDAR – Parteneri la succes!

Zecile de minute în care beneficiarul finanțării, Asociația Mâini Întinse, alături de partenerii, Asociația Ai Încredere și Asociația pentru politici durabile “Ecopolis”, au livrat informații, viziune, pasiune, motivații, s-au derulat într-un ritm proactiv, îmbinat cu întrebări din partea celor prezenți și cu aprecieri la adresa inițiativei de a stimula mediul antreprenorial la acțiune.

Participanții din zona instituțiilor publice s-au arătat bucuroși de prezența unui noi “actor” pe piața muncii și au urat succes echipei de implementare și ambițiosului plan de activități sprijinite pe obiective specifice și ancorate în rezultatele ce se doresc a fi atinse.

Odată cu lansarea proiectului, paricipanții s-au arătat interesați să afle mai multe despre traseul și activitățile ce se vor desfășura și au promis că vor face cunoscut acest proiect mai departe prin rețelele și în mediile de proveniență.